Vajinismus En Sık Kimlerde Görülür?

Vajinismus En Sık Kimlerde Görülür?

Vajinismus problemi sosyal, kültürel, psikolojik ve fizyolojik nedenlerin birbirini tamamlayıp bütünleştiği, ortaya çıkmasında daha çok çevrenin, çocukluk döneminde yaşanan cinsel travmaların ve dinsel muhafazakârlığın rol oynadığı bir sorun olarak ele alınmaktadır.

Ülkemizde cinsel işlev bozuklukları içinde en fazla yer tutan vajinismus problemine batıda daha az rastlanmaktadır. Toplumumuzda vajinismusun görülme sıklığıyla ilgili rakamların farklılık göstermesine rağmen kaynaklarda yazılanlardan daha sık görülmesinin ihtimali yüksektir. Batıda %7-10 gibi bir oranda görülen vajinismus problemine ülkemizde %15-50 arasında değişen oranlarda rastlamak mümkündür.

Batı’da cinsel işlev bozuklukları içinde ilk sırada ‘’cinsel isteksizlik’’ problemi yer alırken, ülkemizde en çok görülen ve ilk sırada yer alan problem ‘’vajinismus problemi’’dir. Çünkü cinsel sorunlar için başvuran kadınların büyük bir çoğunluğunu vajinismus hastaları oluşturmaktadır. Kültürümüzde yer alan cinsel değerler, cinselliğin anlamı, cinsel ilişkinin tanımı gibi bazı etkiler bu yüksek görülme oranında önemli bir role sahiptir. Batıda evlilik öncesi bekârete verilen önemin azalması doğu kültürlerine oranla daha az görülmesinin bir nedeni olarak görülmektedir.

Kültürümüzde var olan cinsel eğitimsizlik, kadınların kendi cinsel organlarını tanımamaları, bekâret kavramına verilen abartılı önem, cinsel deneyimin aşamalı gelişmeyip de doğrudan cinsel birleşme ile başlaması, cinsellik anlayışındaki tabular ve cinsellikle ilgili mitler kültürümüzde vajinismusa daha sık rastlanılmasının nedenleri arasındadır.

Vajinismus toplumun her kesiminde görülebilen bir problemdir. Vajinismusun oluşumunu tek bir etkene bağlamak doğru değildir. Bu problemde birçok etken bir arada bulunur. Vajinismusun oluşumunda genel olarak psikolojik etkenler rol oynarken %10 gibi çok küçük bir oranla da organik etkenlerden kaynaklanabilir. Genel olarak vajinismus, kişinin kişilik yapısından ve bilinçaltından kaynaklanan psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Vajinismus problemi yaşayan kişilerin büyük bir kısmının problemi psikolojik kaynaklıdır. Psikolojik kaynaklı sorunların üzerinde toplumsal yapı ve birtakım sosyal durumlar da etkilidir.

Vajinismus Problemine Neden Olan Psikososyal Etkileri

Yaratıcı ve Hazırlayıcı, Başlatıcı ve Devam Ettirici (sürdürücü olmak üzere üç ana başlık altında inceleyebiliriz).

1- Yaratıcı Hazırlayıcı Etkenler

 • Aile tarafından yetiştirilme şekli (baskıcı, kısıtlayıcı ve muhafazakâr yetiştirilme),
 • Aile ilişkilerinin bozuk ve problemli olması,
 • Yanlış ya da eksik cinsel bilgiler,
 • Geçmişte yaşanan ve travma yaratan cinsel deneyimler,
 • Cinsel anlamda kendine güven eksikliği.

2- Başlatıcı Etkenler

 • Hamilelik ve zorlu doğum,
 • Eşler arasındaki ilişki bozukluğu,
 • Eş tarafından aldatılma,
 • Beklentilerin çok yüksek ve gerçek dışı olması,
 • Partnerde var olan cinsel işlev bozukluğu,
 • Rastlantısal ve sürekli tekrarlayan başarısızlık,
 • Depresyon ve anksiyete derecesinde kaygı.

3- Devam Ettirici Etkenler

 • Performans kaygısı ve başarısızlık korkusu,
 • Çiftler arasında çekicilik kaybı,
 • İlişkilerde genel anlamda uyumsuzluk,
 • Yakınlaşma korkusu,
 • Yetersiz cinsel bilgiler ve cinsel mitler,
 • Birtakım psikolojik rahatsızlıklar,
 • Bozuk kendilik algısı ve kendini yetersiz tanıma.
BAŞARI MEKTUPLARI
İLETİŞİM ve RANDEVU FORMU
Merkezimiz HakkındaVajinismus TedavisiOp. Dr. Süleyman Eserdağ
0530 763 34 000530 763 34 00